ระบบการติดตามผล

หัวหน้างานสามารถติดตามสถานะงานของวิศวกรได้

หัวหน้างานสามารถติดตามและจัดการใบสั่งได้อย่างง่ายดายจาก dashboard

เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสามารถดูตำแหน่งของวิศวกรและดูว่าพร้อมรับมอบหมายงานหรือไม่

จัดเรียงใบสั่งตามความสำคัญของงาน ความพร้อมให้บริการของวิศวกร และตำแหน่งที่ตั้ง

วิศวกรภายนอกสามารถจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้เอง และใช้แทบเล็ตในการติดตามคิวงาน เอกสารข้อมูลการทำงานอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าถึงฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ได้

ลูกค้าสามารถติดตามและดูสถานะงานจากอุปกรณ์อะไรก็ได้