9 August 2018

e-Merchant ร่วมกับ DIGI System จัดกิจกรรม STE Product Update

14 June 2018

e-Merchant ร่วมกับ Tesco Lotus บริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อสถานีตำรวจภูธรสิชล จ.นครศรีธรรมราช

2 February 2018

“ e-Merchant เติมยิ้ม ปันสุข ” เติมเต็มความสุข ด้วยการให้และการแบ่งปัน