ระบบใบสั่ง

ลูกค้าสามารถลงทะเบียนและจะได้รับใบสั่งเพื่อใช้ในการติดตามผล

การทำงานแบบแยกย่อย

แต่ละงานจะถูกจัดเป็น “task and queue” โดยส่วน task จะติดตามการทำงานของทั้งแผนก และ queue จะติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่แต่ละคน

ระบบคลาวด์

ระบบออนไลน์ที่ทีมงานในบริษัทของเราใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลงานจากแพลตฟอร์มต่างๆ

บริการ

ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและติดตามความคืบหน้าของใบสั่งได้