ส่งกลับสู่ศูนย์

มีจุดรับส่งหลายแห่งในเมืองใหญ่ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของลูกค้า และประหยัดเวลา

เข้าถึง
ง่าย

ด้วยสาขาทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการหรือปรึกษาวิศวกรของเราได้เลย

ตรวจสอบระยะการรับประกันหรือข้อตกลงการซ่อมบำรุง

บันทึกของผู้ผลิตที่เก็บรักษาไว้อย่างดีจะช่วยให้เราสามารถระบุเงื่อนไขการรับประกันที่ใช้ได้ และข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากอุปกรณ์ไม่อยู่ในประกันแล้ว

ใช้ระบบการจัดการ
องค์ความรู้

แนวทางจากระบบการจัดการองค์ความรู้ช่วยให้เราสามารถระบุสาเหตุของข้อบกพร่องและตอบกลับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

ส่งคืนและ
ปิดใบสั่ง

ลูกค้าสามารถมารับชิ้นส่วนอะไหล่หรือให้ส่งไปที่ลูกค้าได้ภายใน 3 วัน