ช่วงก่อนเริ่มดำเนินงาน

สร้างและโหลดข้อมูลการตั้งค่าตาม SOP ของลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกอย่าง ทำงานปกติหรือไม่

01

แผนผังฮาร์ดแวร์

เมื่อเราได้รับคำสั่งจากลูกค้าและทำความเข้าใจธุรกิจของพวกเขาแล้ว ทีมงานของเราจะออกแบบผังฮาร์ดแวร์ และลูกค้าจะได้รับระบบที่ออกแบบตามความต้องการมาเป็นอย่างดี

02

ทดสอบระบบในห้องปฏิบัติการ

เราทดสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อย่างจริงจัง และคำนึงถึงกระบวนการการติดตั้งทั้งหมด ทั้งสำหรับระบบเดี่ยวและระบบแบบองก์รวม

03

บรรจุภัณฑ์

เมื่อเราพร้อมจะขึ้นระบบ และก่อนนำส่งระบบ เราจะบรรจุอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผ่านการรับรองคุณภาพพร้อมทั้งทำเครื่องหมาย