ณ สถานที่จริง

ปัญหาทางเทคนิคจะได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว และจะถูกแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยวิศวกรเฉพาะทาง จากทั่วประเทศ

มอบหมายงานให้วิศวกร

เมื่อแผนกช่วยเหลือได้รับงาน จะมอบหมายงานให้วิศวกรที่มีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์เหมาะสมที่สุด

บริการซ่อมแซมถึงที่

เราจะเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งชิ้นให้

ปิดใบสั่ง

หลังจากลูกค้าลงชื่อในเอกสารการทำงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยืนยันงานเสร็จสิ้นแล้ว ข้อมูลงานจะถูกส่งไปยังสำนักงานใหญ่

19

สาขาทั่วประเทศ

Downtime 4 / 6 / 8 / 24

ชั่วโมง