20 ธันวาคม 2017

การเขียน E-mail และเทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ

4 ธันวาคม 2017

iRetail Thailand Conference 2018

20 พฤศจิกายน 2017

เคล็ดลับการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบทางธุรกิจ

29 สิงหาคม 2017

“eMC & GoDex Seminar 2017”

28 สิงหาคม 2017

การให้บริการ ที่มากกว่า การบริการ (Super Service Excellent)