ป้องกันความสูญเสีย

โซลูชั่นที่จะช่วยผู้ประกอบการตรวจจับพฤติกรรมต้องสงสัยในการทุจริต ที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการทำงานของแคชเชียร์ โดยระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังส่วนกลางแจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าวได้รับรู้ หรือส่งสัญญาณผ่านระบบคลาวด์ไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ใช้ โซลูชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อลดความสูญเสีย และป้องกันทรัพย์สินของผู้ประกอบการ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Loss Prevention CMS
(Windows AP)

Loss Prevention Cloud Web
(Remote Video)

Loss Prevention Cloud Web
(Data Statistics)

การตั้งค่ากำหนดเงื่อนไข
พฤติกรรมที่ผิดปกติ

สามารถตั้งค่าลักษณะพฤติกรรมที่ผิดปกติในระบบ เพื่อเป็นการกำหนดเงื่อนไขของพฤติกรรม เมื่อเกิดสิ่งผิดปกตินั้น ๆ เกิดขึ้น ระบบจะทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ที่รับผิดชอบดูแล

การวิเคราะห์
Business Intelligence

สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจ เช่น พฤติกรรมที่ทุจริตของพนักงาน ข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจต่างๆ และฟังก์ชั่นอื่น ๆ อีกมากมาย

การตรวจสอบประวัติธุรกรรม
ทางการเงิน

ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน ได้อย่างละเอียด โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งและบันทึกไปยังระบบคลาวด์ ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึง ปลอดภัย และสามารถเรียกดูข้อมูลในภายหลังได้ทุกที่ทุกเวลา