ระบบการจัดการองค์ความรู้

เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการแก้ปัญหา คู่มือการบำรุงรักษา คู่มือผู้ใช้ วีดิโอสำหรับเรียนรู้ ฯลฯ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้จากอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มอะไรก็ได้ ระบบนี้จะช่วยให้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหามีมาตรฐานและประหยัดเวลาหน้างาน ลดเวลาการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ และเป็นการแบ่งปันความรู้ภายในทีมด้วย