แผนกให้ความช่วยเหลือ

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างง่ายดายเพื่อแก้ไขความบกพร่องและปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผ่านแผนกช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

1. ลงทะเบียนใบสั่ง

เพียงติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือระบบใบสั่ง เราจะลงทะเบียนและติดตามผลใบสั่งของคุณตลอดระยะเวลา

2. การแก้ไขปัญหาพื้นฐาน

ศูนย์ช่วยเหลือของเราสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานได้ด้วยฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้ของเรา ซึ่งจะช่วยลูกค้าแก้ปัญหาได้ภายใน 15 นาที โดยปัญหาร้อยละ 25 สามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนนี้

3. ให้ความช่วยเหลือจากทางไกล

ปัญหาจะถูกส่งต่อไปให้ทีมช่วยเหลือทางไกลของเรา ซึ่งจะให้คำแนะนำและคำปรึกษาจากทางไกล และแก้ปัญหาได้ภายใน 45 นาที โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสถานที่ของคุณเลย

4. มอบหมายวิศวกร

ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์จะถูกส่งต่อไปยังวิศวกรจากภายนอก โดยใช้ระบบติดตามบริการเพื่อมอบหมายงานให้วิศวกรที่มีฝีมือ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า

5. ปิดใบสั่ง/
ติดตามผล

ใบสั่งที่ค้างอยู่ทั้งหมดจะมีการติดตามผลตั้งแต่เริ่มจนจบ โดยจะมีการแจ้งเตือน “ปิดใบสั่งแล้ว” ส่สงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่องานเสร็จ และจะมีการจัดทำรายงานเป็นช่วง ๆ เพื่อวิเคราะแนวโน้ม

การเฝ้าดูแลเชิงรุก

ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกและเครื่องมือการเฝ้าดูแล เราจะเฝ้าสังเกตอุปกรณ์ IT ต่าง ๆ เพื่อระบุความเสี่ยงก่อนจะเกิดขึ้นจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในอนาคต