ป้ายราคาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
( ESL )

ระบบจัดการการแสดงสินค้า

  • สามารถปรับเปลี่ยนป้ายราคาได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจได้ว่าราคาและโปรโมชั่นต่างๆที่กำหนดไว้ จะถูกปรับเปลี่ยนแบบ Realtime

  • สามารถลดการทำงานของพนักงาน และมอบหมายให้พนักงานไปทำงานอื่นๆได้ เนื่องจากป้ายราคาจะอัพเดตได้เองโดยอัตโนมัติ

  • สามารถนำไปปรับใช้กับกลยุทธ์การตั้งราคาแบบ Dynamic Pricing เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในธุรกิจทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

สตูดิโอ

  • เครื่องมือในการออกแบบป้ายราคาที่ใช้งานง่าย

  • การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  • ระบบการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขาย

THREE COLOR

FEATURED