25 ธันวาคม 2019

BIGGEST TRENDS 5G IN 2020 จับตาปี 2020 “5G” เปลี่ยนโลก! ปลุก “สมาร์ทโฟน” กลับมาโตอีกครั้ง

16 ธันวาคม 2019

EDGE AI TECHNOLOGY IoT Analytics Tailored To Meet Unique Business Needs

5 ธันวาคม 2019

STORE BI ANALYTICS : Optimize Store Operational Efficiency Smartly

23 พฤศจิกายน 2019

” MAKRO DIGITAL STORE ” แห่งแรกที่ลาดกระบัง นำร่องห้างค้าส่งอัจริยะชูไฮเทคเพียบ

11 พฤศจิกายน 2019

SAP BUSINESS ONE ERP SOLUTION : ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก