เคาน์เตอร์ชำระเงินด้วยตัวเองระบบ AI อัจฉริยะ

เครื่องแสกนสินค้าด้วยตัวเองง่ายๆเพียง หยิบ วาง จ่าย ที่เหมาะสำหรับซุปเปอร์มาร์เก็ต, คาเฟ่, เบอร์เกอรี่ และอื่นๆอีกมากมาย

เพียงวางสินค้าลงบน Self-Checkout Kiosk ระบบ AI ในเครื่องจะทำการสแกนสินค้าและแสดงรายการต่างๆว่ามีสินค้าอะไรบ้าง รวมไปถึงคำนวณราคาให้แบบอัตโนมัติ ทำให้ลูกค้าสามารถทำการชำระเงินผ่านเครื่องได้ด้วยตัวเอง จ่ายได้ทั้ง E-wallet หรือ QR Payment นอกจากนี้ AI Self-Checkout Kiosk ยังมีประโยชน์ต่อธุรกิจอีกมากมาย อาทิ

  • เพิ่มประสิทธิภาพการขาย

  • ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เช่น การจ้างพนักงานจำนวนมาก

  • สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า

  • สำหรับลูกค้าที่มีเวลาจำกัด สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลดการต่อคิว

“ Machine operation is SIMPLE and EASY! ”

POS โซลูชั่นแบบใหม่ ที่สามารถตรวจจับเอกลักษณ์และรายละเอียดของสินค้าแต่ละชนิดได้ เช่น รูปร่าง ขนาด และพื้นผิว เพื่อที่จะระบุออกมาเป็นรายการสินค้าต่างๆ / มีการคำนวณยอดรวมราคาให้แบบอัตโนมัติ / ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยตัวเองง่ายๆผ่าน E-Wallet หรือ QR Payment