Mobile POS ความแปลกใหม่ที่คุณสัมผัสได้

เครื่อง POS ที่ตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป มักมีลักษณะคล้ายหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการปรับแต่งให้มีรูปแบบที่สวยงามน่าใช้ ซึ่งแต่ละแบรนด์ จะมีการนำเสนอคุณสมบัติ ทั้งภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ และภายในที่แตกต่างกัน แต่ยังคงมีความเป็นเครื่อง POS ที่จำเป็นต้องใช้งานอยู่กับที่

และด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา ก้าวหน้าในทุกวินาที เทคโนโลยีเครื่อง POS จึงไม่ได้หยุดอยู่กับที่เช่นกัน เพราะปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาให้เป็น Mobile POS ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งาน ณ จุดชำระเงินเพียงอย่างเดียว แต่สามารถเคลื่อนย้ายไปบริเวณไหนของร้านก็ได้ อีกทั้ง ได้รับการออกแบบให้มีรูปร่างคล้าย Smartphone และ Tablet อีกด้วย

Mobile POS ที่มีลักษณะเป็น Smartphone
เป็น Mobile POS ที่มีรูปร่างคล้ายกับ Smartphone มีขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย ภายในตัวเครื่องอาจถูกเพิ่มอุปกรณ์สำหรับรับชำระเงินเข้าไป เช่น มี Magnetic Stripe Reader (MSR), 2D Barcode Scanner, RFID, NFC Reader และ IC Reader เป็นต้น อีกทั้ง เสริมประสิทธิภาพของอุปกรณ์ภายนอกให้แข็งแรงมากขึ้น เช่น หน้าจอ Touch Screen ที่มีความแข็งแรงทนทานมากกว่า Smartphone ทั่วไป และสามารถป้องกันฝุ่นละอองได้ เป็นต้น ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ และมีความปลอดภัยสูง

Mobile POS ที่มีลักษณะเป็น Tablet
เป็น Mobile POS ที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกับ Tablet แต่ภายในตัวเครื่องอาจถูกเพิ่มอุปกรณ์สำหรับรับชำระเงินเข้าไปด้วย เช่น Magnetic Stripe Reader (MSR), IC Card Reader, Barcode Scanner, Fingerprint Sensor เป็นต้น โดยในบางแบรนด์ อาจไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์ดังกล่าว เข้าไปในตัวเครื่อง แต่เป็นการติดตั้งอุปกรณ์กับตัวเครื่องแทน เช่น แบรนด์ Posiflex เป็นต้น ทั้งนี้ Mobile POS ในลักษณะนี้ มักจะมีฐานวาง ซึ่งหากใช้งานร่วมกัน จะสามารถทำงานได้เช่นเดียวกับเครื่อง POS แบบ All in one ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสำหรับการใช้งาน ณ จุดชำระเงินได้เป็นอย่างดี

สำหรับข้อดีของการใช้งาน Mobile POS ที่มีจุดเด่นในเรื่องของการใช้งาน ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมุมไหนของร้านก็ได้นั้น มีดังนี้

1. เพิ่มประสิทธิภาพในการขายสินค้าและบริการ โดยนำ Mobile POS มาประยุกต์ใช้งาน เช่น กรณีที่ร้านของคุณเป็นร้านอาหารแบบ Fast Food ที่ลูกค้าจะต้องต่อแถวในการสั่งอาหารพร้อมกับชำระเงิน คุณอาจใช้ Mobile POS หนึ่งเครื่อง เป็นหลักในการให้บริการลูกค้า และใช้อีกหนึ่งเครื่อง ในการรับ Order ของลูกค้า ในคิวถัดไป เพื่อช่วยแก้ปัญหาการรอสั่งอาหารนานๆ ของลูกค้า หรือแม้แต่การให้บริการ เช่น สถานเสริมความงาม คุณอาจใช้ Mobile POS ช่วยในการอธิบายข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ก่อนที่ลูกค้าจะจัดสินใจซื้อบริการภายในร้านของคุณก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขายสินค้าและบริการอื่นๆ ได้อีกหลากหลาย อาทิ ร้านขายดอกไม้, ร้านเบเกอรี่, โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

2. เพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงิน โดยสามารถใช้ Mobile POS ในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบัตรเครดิต หรือ QR Payment ได้ทุกที่ภายในร้าน ทั้งนี้ อาจใช้วิธีส่งใบเสร็จรับเงินทาง E-mail ด้วยก็ได้ แต่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Software ที่สนับสนุนการทำงานในลักษณะนี้ด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการรับชำระเงินจากลูกค้าได้เป็นอย่างมาก

3. ใช้ในการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ เพราะ Mobile POS ส่วนใหญ่ มักมีการติดตั้ง Scanner อยู่ภายใน หรือแม้แต่ติดกับตัวเครื่อง จึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบสินค้าคงคลังได้ แต่จำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Software Mobile POS ที่มีฟังก์ชั่นในการตรวจสอบสินค้าคงคลังด้วย

ปัจจุบัน Mobile POS ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้งานเครื่อง POS โดยจะสามารถนำไปใช้งาน ให้มีประสิทธิภาพมากกว่า เครื่อง POS ในรูปแบบอื่นๆ ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ และการมี Software ที่สนับสนุนการทำงานได้ตรงจุด ทั้งนี้ การเลือกใช้เครื่อง POS ที่มีรูปร่างภายนอกที่สวยงาม และมีรูปแบบภายในที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในธุรกิจของคุณได้มาก ย่อมเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุด ที่ควรนำไปใช้ในธุรกิจของคุณ

 

ที่มารูปภาพ :
http://www.advantech.com/intelligent-retail-and-hospitality/intelligent-pos-system/product/5f19dab0-ab01-4577-a074-83a0b8125728
http://www.posiflex.com/en-global/product/index/mobile-pos