การเขียน E-mail และเทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ

ในยุคของ AEC ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้ก้าวทันนวัตกรรม และสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด และการเขียน โดยเฉพาะการพูดคุยสื่อสาร ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่าย บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงจัดการอบรมในหลักสูตร “การเขียน E-mail และเทคนิคการออกเสียงภาษาอังกฤษ” ขึ้น เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้องธงไทย โรงแรมบียอนด์ สวีท โดยมีอาจารย์อาทิตยา พรพนารัตน์ วิทยากรจากบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

การเขียน E-mail ทางธุรกิจที่ดี ควรคำนึงถึงสถานะระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน สามารถเขียนได้ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แต่ควรเลือกใช้ภาษาที่ถูกต้อง ในรูปแบบที่เหมาะสม ให้ความสำคัญกับชื่อเรื่องที่จะต้องสั้น กระชับ และได้ใจความ, ไม่ลดทอนข้อมูลกรณีที่มีการโต้ตอบหลายครั้ง, CC ข้อมูลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง, หลีกเลี่ยงการใช้ไอคอนต่างๆ หรือการแนบไฟล์ข้อมูล รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ และการตอบกลับ E-mail อย่างรวดเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วันทำการ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เขียน E-mail เชิงธุรกิจ เพื่อทดสอบความเข้าใจ และเรียนรู้รูปแบบการเขียน E-mail ทางธุรกิจที่ถูกต้องอีกด้วย

ในช่วงบ่ายเป็นการเรียนรู้รูปแบบการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสากล โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์ต่างๆ ที่มีเสียงใกล้เคียงกัน เช่น การออกเสียงของตัวอักษร F ที่คล้ายกับการออกเสียงของตัวอักษร V เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจำลองสถานการณ์ร้านกาแฟ และร้านสเต็ก ให้ผู้เข้าร่วมอบรมคิดบทสนทนา และทำการแสดงตามที่แต่ละกลุ่มได้คิดไว้ เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

ศักยภาพที่เพียบพร้อมของพนักงาน คือ กุญแจสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ
อี-เมอร์แชนท์ จึงพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความรู้ เพื่อการทำงานที่ดีที่สุดของคุณ ในยุค AEC