บริการหลังการขาย
อย่างชาญฉลาด

กระบวนการทำงาน (SOP) ที่ชัดเจน
การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่ดีเยี่ยม
ได้รับสิทธิ์ตัวแทนบริการจากกลุ่มพาร์ทเนอร์ชั้นนำ

แนวทางการบริการและการจัดการ
ระบบบริหารการให้บริการ
เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน

ทดสอบการทำงานของระบบก่อนการดำเนินการ
ขั้นตอนการดำเนินการ
การให้ความช่วยเหลือ
บริการซ่อมถึงสถานที่
การส่งซ่อม ณ ศูนย์บริการซ่อมแซม
การทำงาน ในศูนย์บริการซ่อมแซม

แนวทางการบริการและการจัดการ
ระบบบริหารการให้บริการ
เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

ขั้นตอนการดำเนินการบริการ

การเตรียม SOP ในขั้นแรกนั้นอาจใช้เวลานาน แต่ผลตอบแทนจากการลงทุน (return on investment - ROI) ในระยะยาวนั้นคุ้มค่ากับความพยายาม ซึ่ง SOP นั้นจะได้รับการดูแลและปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ลดเวลาการฝึกอบรมพนักงาน

ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานใหม่ทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมแบบเดียวกัน ทั้งเรื่องของหัวข้อและความรับผิดชอบ และได้รับการฝึกอบรมในช่วงเวลาเดียวกัน

ลดความผิดพลาดและเพิ่มผลิตภาพ

SOP ที่มีการบันทึกไว้จะช่วยให้ไม่ต้องคาดเดาการทำงานประจำวันเอาเอง และช่วยให้พนักงานเข้าใจกระบวนการ นโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับงานของพวกเขา

ช่วยในการส่งต่องาน

พนักงานส่วนใหญ่มีการหยุดงานเป็นครั้งคราว แต่เมื่อมีการหยุดงานเป็นเวลานาน SOP ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะช่วยให้การส่งต่องานให้พนักงานทำได้ง่าย

DATA ANALYTICS

การลดค่าใช้จ่ายคือเป้าหมายประจำสำหรับลูกค้าของเรา เป็นเรื่องดีที่ data analytics ช่วยลดต้นทุนได้หลายวิธี

ทำให้กระบวนการสั้นลง

จัดการและลดต้นทุนให้ต่ำที่สุด

ได้รับอนุญาตจากพันธมิตรบริการ

ทีมงานมืออาชีพของเราสามารถช่วยดูแลโซลูชั่นต่าง ๆ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ให้คำปรึกษา การอบรม การพัฒนาที่ปรับตามความต้องการได้ และให้บริการอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องให้ผู้ผลิตอนุมัติ

โครงสร้างระบบ

(ระบบบริการอัจฉริยะ)

มอบผลลัพธ์ดังที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ และจัดการปัญหาและข้อสงสัยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ช่วงก่อนเริ่มดำเนินงาน

สร้างและโหลดข้อมูลการตั้งค่าตาม SOP ของลูกค้า เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกอย่าง ทำงานปกติหรือไม่

การลงมือปฏิบัติ

มุ่งสู่ความพร้อมโดยการทดสอบระบบก่อนใช้งาน ทดสอบการรวมระบบ การติดตั้งในสถานที่จริง การอบรมเชิงปฏิบัติ และการเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือในช่วงขึ้นระบบ

แผนกให้ความช่วยเหลือ

คุณสามารถติดต่อเราได้อย่างง่ายดายเพื่อแก้ไขความบกพร่องและปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชัน ผ่านแผนกช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

ณ สถานที่จริง

ปัญหาทางเทคนิคจะได้รับการตอบรับอย่างรวดเร็ว และจะถูกแก้ไขอย่างทันท่วงที โดยวิศวกรเฉพาะทาง จากทั่วประเทศ

ส่งกลับสู่ศูนย์

มีจุดรับส่งหลายแห่งในเมืองใหญ่
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของลูกค้า
และประหยัดเวลา

ศูนย์ซ่อม

เราดูแลอุปกรณ์ของลูกค้าไม่ว่าจะมี หรือไม่มีประกันโดยเปลี่ยนชิ้นส่วนของแท้ ให้อุปกรณ์ใช้งานได้นานขึ้น

เครื่องมือในการจัดการ

KNOWLEDGE MANAGEMENT

แก้ปัญหาอย่างได้มาตรฐานและมีคุณภาพด้วยฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้

ระบบจัดการบริการ

เป็นระบบติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ

ใบคะแนนที่เหมาะสม

เราเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ให้บริการที่ยอดเยี่ยมและเกินความคาดหวังเสมอ
Group 1049@2x
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
แก้ปัญหาอย่างได้มาตรฐานและมีคุณภาพด้วยฐานข้อมูลการจัดการองค์ความรู้
Group 1050@2x
ระบบจัดการบริการ
เป็นระบบติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
Group 1051@2x
ใบคะแนนที่เหมาะสม
เราเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ให้บริการที่ยอดเยี่ยมและเกินความคาดหวังเสมอ