ศูนย์ซ่อม

เราดูแลอุปกรณ์ของลูกค้าไม่ว่าจะมี หรือไม่มีประกันโดยเปลี่ยนชิ้นส่วนของแท้ ให้อุปกรณ์ใช้งานได้นานขึ้น

วิเคราะห์

ใช้ระบบการจัดการองค์ความรู้ ในการหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหา

ซ่อม

วิศวกรที่ผู้ผลิตมอบหมายมาจะช่วยคุณซ่อมอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ทำความสะอาด

เราทำความสะอาดให้หลังการซ่อม

QA และทดสอบ

เราทดสอบการทำงานของระบบและให้ข้อมูลและคำแนะนำในการซ่อมบำรุงแก่ลูกค้า 

ได้รับอนุญาตจากพันธมิตรบริการ