Products

Products

ERP Software

SAP Business One ตอบโจทย์ธุรกิจครบวงจร

บริการด้าน Solution ครบวงจรที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้อย่างชัดเจน ได้รับการออกแบบสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เป็น Solution เบ็ดเสร็จ ในราคาที่คุณสามารถสัมผัส สำหรับช่วยบริหารจัดการบริษัททั้งด้านการเงิน การขาย ลูกค้าสัมพันธ์และการปฏิบัติการ สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที เพิ่มผลกำไรได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ของการบริการ

  • โปรแกรมได้มาตราฐานสากล ที่รองรับการทำงานแบบครบวงจร
  • โปรแกรมรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
  • เปิดให้ทำการเชื่อมต่อและพัฒนาโปรแกรมเพิ่มได้
  • มี Tools ที่รองรับการทำงานส่วนต่างๆ สร้างความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • รองรับการทำงานทั้งใน App, Webs, Mobile

 

Download