ระบบจัดการการตลาดแบบรวมศูนย์ หรือ
Centralize Marketing Management System

สามารถสั่งการไปยังสาขาต่างๆ
ได้ตามต้องการเพียงไม่กี่วินาที

ตรวจสอบสถานะ
ของการแสดงผลได้อย่างง่ายดาย

ขั้นตอนที่ 1

ดึงดูดลูกค้าด้วยเนื้อหาหรือโฆษณา ที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแบบรายคนได้

ขั้นตอนที่ 2

ทำงานผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ได้


ขั้นตอนที่ 3

รวบรวมและวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นต่างๆ


ARCHITECTURE