เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ความสำเร็จ เริ่มต้นกับเรา

และให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ

CORE VALUE
Read more

ตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยโซลูชั่นที่มีคุณภาพจากเรา

EXTENDED VALUE
Read more

ต่อยอดธุรกิจ และ เพิ่มประสบการณ์ใหม่ ด้วยสุดยอดนวัตกรรมจากเรา

SUSTAINABLE GROWTH
Read more

การนำข้อมูลมหาศาล (Big Data) มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสม โดยมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเติบโตอย่างยั่งยืน

CORE VALUE
Read more

ตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยโซลูชั่นที่มีคุณภาพจากเรา

EXTENDED VALUE
Read more

ต่อยอดธุรกิจ และ เพิ่มประสบการณ์ใหม่ ด้วยสุดยอดนวัตกรรมจากเรา

SUSTAINABLE GROWTH
Read more

การนำข้อมูลมหาศาล (Big Data) มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสม โดยมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเติบโตอย่างยั่งยืน

Slider
CORE VALUE
Read more

ตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยโซลูชั่นที่มีคุณภาพจากเรา

EXTENDED VALUE
Read more

ต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ด้วยสุดยอดนวัตกรรมจากเรา

SUSTAINABLE GROWTH
Read more

การนำข้อมูลมหาศาล (Big Data) มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสม โดยมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเติบโตอย่างยั่งยืน

CORE VALUE
Read more

ตอบสนองความต้องการของคุณ ด้วยโซลูชั่นที่มีคุณภาพจากเรา

EXTENDED VALUE
Read more

ต่อยอดธุรกิจ และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ ด้วยสุดยอดนวัตกรรมจากเรา

SUSTAINABLE GROWTH
Read more

การนำข้อมูลมหาศาล (Big Data) มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสม โดยมุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเติบโตอย่างยั่งยืน

Slider

เกี่ยวกับเรา

e-Merchant ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 บริษัทของเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยี และส่งมอบสินค้า-บริการที่มี​คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุรกิจค้าปลีกให้ดียิ่งขึ้นด้วยโซลูชั่นแบบครบวงจร ปัจจุบันเราได้ขยายธุรกิจไปยัง 3 ธุรกิจหลักด้วยกัน ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจร้านค้าเฉพาะกลุ่ม

ลูกค้าของเรา

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4