เปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ความสำเร็จ เริ่มต้นกับเรา

และให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของคุณ

CORE VALUE
Read more

Meet your standard requirements with our quality solutions.

EXTENDED VALUE
Read more

Promote customer experience using innovative technology, omni – channel sales,
multi payments.

SUSTAINABLE GROWTH
Read more

Big data analytics can help to find the proper partner, enhance and achieve sustainable growth by following the right direction.

CORE VALUE
Read more

Meet your standard requirements with our quality solutions.

EXTENDED VALUE
Read more

Promote customer experience using innovative technology, omni – channel sales,
multi payments.

SUSTAINABLE GROWTH
Read more

Big data analytics can help to find the proper partner, enhance and achieve sustainable growth by following the right direction.

Slider
CORE VALUE
Read more

Meet your standard requirements with our quality solutions.

EXTENDED VALUE
Read more

Promote customer experience using innovative technology, omni – channel sales,
multi payments

SUSTAINABLE GROWTH
Read more

Big data analytics can help to find the proper partner, enhance and achieve sustainable growth by following the right direction.

CORE VALUE
Read more

Meet your standard requirements with our quality solutions.

EXTENDED VALUE
Read more

Promote customer experience using innovative technology, omni – channel sales,
multi payments

SUSTAINABLE GROWTH
Read more

Big data analytics can help to find the proper partner, enhance and achieve sustainable growth by following the right direction.

Slider

เกี่ยวกับเรา

Founded in 1999, e-Merchant has been continuously improving our services in terms of information technology to better serve retail customers. Currently, we have expanded 3 main businesses which are Food and Beverage, Retail and Speciality Store to provide a full range of services.

ลูกค้าของเรา

Section 1
Section 2
Section 3
Section 4